دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل و عناصر متفاوت آمیخته بازاریابی به جهت دستیابی به مدل مناسب برای بازاریابی صنعت نرم افزار

قسمتی از متن پایان نامه :

تبیین و اظهار مساله پژوهش

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اقتصاد امروز عصر جدیدی را تجربه می کند ،رقابت گسترده ، تغییرات و تحولات شتابان و جریان وسیع اطلاعات در دسترس از مشخصه‌های اصلی این عصر جدید می‌باشد . در این عصر جدید بنگاه‌های اقتصادی از قواعد قبلی جهت بدست آوردن فرصت‌های کارآفرینی و خلق ثروت نمی‌توانند بهره گیری کنند. شاید مهمترین تغییر در عصر جدید اقتصاد که در گفتمان بازاریابی فلسفه بازاریابی خوانده می گردد پایان سلطه ماشین و کارخانه‌ها و قدرت گرفتن بشر و مصرف‌کنندگان می‌باشد. شاید به همین خاطر می باشد که بعضی این دوران را عصر اقتصاد عاطفی می‌نامند . در عصر جدید مصرف‌کننده محور و کانون فعالیت‌های بازاریابی می باشد و اوست که تعیین می کند چه چیزی تولید گردد ،چه قابلیت‌های داشته باشد و چگونه در دسترس وی قرار گیرند . در این عصر صنعت ایجاد کننده رضایت مشتری می باشد و تولید کالا . بدین ترتیب هنگامی یک سازمان می‌تواند به بقای خود ادامه دهد که بتواند نیازها و خواسته‌های مشتریان را با درک بهتر و صحیح‌تری نسبت به رقبایش برآورده کند. (اردستانی،1386)از طرف دیگر گسترش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات حجم گسترده‌ای از اطلاعات را در اختیار مصرف کننده قرار داده می باشد . مصرف کننده امروز می‌تواند در کمترین زمان ممکن حجم عظیمی از اطلاعات از محصولات تولید شده را فارغ از محدودیت‌های جغرافیای جمع‌آوری کند و حتی خود نیز در فرآیند طراحی و تولید محصول تأثیر آفرینی نماید. آن چیز که در این کارزار رقابتی مورد توجه و تاکید بزرگان اقتصاد عصر جدید قرار گرفته برند‌سازی می باشد. تولیدکنندگان کوشش می‌کنند با توسل به برند‌های قدرتمند و باارزش خود که با اتخاذ روش‌های اصولی و علمی جایگاه مناسب در ذهن و قلب مشتریان خود بدست آورند وبا اتکا بر این جایگاه وفاداری مشتریان و به تبع آن سهم بیشتری از بازارهای هدف خود بدست آورند.

صنعت نرم افزار به عنوان یکی از محورهای مهم توسعه در صنعت فناوری اطلاعات تأثیر موثری در توسعه اقتصادی ، افزایش صادرات بسیاری از کشورهای جهان داشته می باشد. مطالعات تطبیقی انجام شده نشان می‌دهند ایران نسبت به سایر کشورهای هم تراز خود نتوانسته می باشد سهم مناسبی از این بازار داشته باشد. از طرف دیگر در بازار داخلی نیز فعالین این حوزه با معضلات مختلفی مواجه هستند . مطالعه و مصاحبه های انجام شده با فعالین صنعت نرم افزار  نشان داد این صنعت با افزایش سطح رقابت به دلیل افزایش تعداد شرکت‌های تولید کننده نرم‌افزار مواجه شده‌می باشد. به طوری‌که مطابق با گزارش مرکز پژوهشهای مجلس اندازه مجوزهای صادرت شده جهت تولید نرم افزار از تعداد  420 عدد در سال 1387 به تعداد 1649 عدد در سال 1389 رسیده می باشد . از طرف دیگر به منحنی رشد این صنعت از مرحله رشد گذر کرده و به مرحله بلوغ رسیده می باشد  که این مسائل باعث شده مدیران این شرکت کوشش در گسترش بازار و همچنین افزایش وفاداری مشتریان داشته باشند . با مطالعه پیشینه تحقیقات صورت گرفته در زمینه افزایش و حفظ وفاداری در بازاریابی صنعتی یکی از مهمترین عوامل ارزش ویژه برند تشخیص داده شده می باشد ازجمله  استیون تیلور و همکاران (2004) ،کلر (1998) سید جوادین و همکاران (1389) همچنین مطالعات جی‌‌هین‌کیم و یانگ ج هیوم (2011، 4)  در صنعت نرم افزار کره جنوبی بیانگر لزوم در نظر داشتن مباحث برندینگ و ارزش ویژه برند در این می‌باشد. آن چیز که مشخص می باشد شرکت‌ها بایستی  جهت افزایش و حفظ وفاداری مشتریان به این برند بایستی استراتژیهای موثر بازاریابی اتخاذ نماید. با این حال در این صنعت تا‌کنون تحقیقاتی در ارتباط با اندازه گیری ارزش برند خود و یا مطالعه عوامل موثر بر‌آن نداشته می باشد که این موضوع فعالین را نسبت به اخذ استراتژیها و تاکتیک‌های مناسب ناتوان نموده می باشد. این پژوهش به دنبال مطالعه عوامل و عناصر متفاوت آمیخته بازاریابی به جهت دستیابی به مدل مناسب برای بازاریابی صنعت نرم افزار با در نظر داشتن نظر مشتریان صنعتی می باشد تا بدین وسیله راهکارهایی مناسب در جهت افزایش ارزش ویژه برند به مسئولین شرکت معرفی گردد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 

مهمترین هدف پژوهش حاضر مطالعه اندازه تاثیر اجراء مختلف آمیخته بازاریابی بر ابعاد ارزش ویژه برند و در نهایت خود ارزش ویژه برند شرکت‌های تولید کننده نرم‌افزار  می‌باشد. بطور خاص اهداف این پژوهش به دو دسته اهداف اصلی و اهداف فرعی به تبیین زیر تقسیم‌بندی شده‌اند .

1-5-1- اهداف اصلی

 

تعیین اندازه تاثیر اجزاء مختلف آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در صنعت تولید نرم‌افزار (نرم‌افزارهای مالی، اداری ).

1-5-2- اهداف فرعی

 

اهداف فرعی پژوهش نیز به‌ صورت زیر مجموعه اهداف اصلی  و بر مبنای  ارتباط بین اجزاء آمیخته‌بازاریابی و ابعاد ارزش ویژه برند ( مطابق با مدل آکر) می باشد . این اهداف در شش  گروه دسته‌بندی شده‌اند که تمامی آنها در مورد برند شرکت‌های تولید کننده نرم‌افزارهای مالی اداری مورد مطالعه قرار خواهند گرفت :

گروه الف :

 • تعیین اندازه تاثیر محصول بر  وفاداری به برند.
 • تعیین اندازه تاثیر محصول بر  کیفیت ادراک شده از برند.
 • تعیین اندازه تاثیر محصول بر  آگاهی و تداعی‌ها از برند.

گروه ب :

 • تعیین اندازه تاثیر قیمت بر  وفاداری به برند.
 • تعیین اندازه تاثیر قیمت بر  کیف ادراک شده از برند.
 • تعیین اندازه تاثیر قیمت بر  آگاهی از برند.

گروه ج :

 • تعیین اندازه تاثیر توزیع  بر  وفاداری به برند.
 • تعیین اندازه تاثیر توزیع  بر  کیف ادراک شده از برند.
 • تعیین اندازه تاثیر توزیع  بر  آگاهی از برند.

گروه د :

 • تعیین اندازه تاثیر فعالیت‌های پیشبردی بر  وفاداری به برند.
 • تعیین اندازه تاثیر فعالیت‌های پیشبردی بر  کیفیت ادراک شده از برند.
 • تعیین اندازه تاثیر فعالیت‌های پیشبردی بر  آگاهی از برند.

گروه ه :

 • تعیین اندازه تاثیر وفاداری به برند بر  ارزش ویژه برند .
 • تعیین اندازه تاثیر کیفیت ادراک شده از برند بر ارزش ویژه برند .
 • تعیین اندازه تاثیر آگاهی از برند بر ارزش ویژه برند .