دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل و عناصر متفاوت آمیخته بازاریابی به جهت دستیابی به مدل مناسب برای بازاریابی صنعت نرم افزار

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده :  

 

در اقتصاد و تجارت جدید امروز، ارزش  ویژه برند یکی از دارایی‌های مهم ، با ارزش و موجد مزیت رقابتی بنگاه‌ها و سازمان‌ها تعبیر می گردد که همچنین جزء کلیدی‌ترین عوامل موجب سودآوری بلند مدت به شمار می‌آیید. به علاوه موارد، مزیت‌های دیگر برند ارزشمند مانند امکان تعیین قیمت بالاتر نسبت به رقبا، توانایی بسط و گسترش برند، بدست آوردن توانایی چانه‌زنی در مقابله با خرده‌فروشان باعث شده می باشد این مفهوم بیش از گذشته مورد توجه مدیران و صاحبنظران حوزه بازاریابی قرار گیرد. مدل‌های مختلفی توسط اساتید بازاریابی جهت اندازه‌گیری و شناسائی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند معرفی شده‌اند. مانند این مدل‌ها می‌توان به مدل آکر تصریح نمود. این مدل بسیار پرکاربرد کوشش می کند ارزش ویژه برند را به ابعاد تقسیم کند که اندازه‌گیری ، شناسائی و تعریف آنها راحتر و کاربردی‌تر باشد. بدهی می باشد ساخت برند با ارزش منوط به شناخت و در نظر داشتن این ابعاد موثر بر ارزش ویژه برند خواهد بود. علی‌رغم تاکید بر اهمیت مقوله ارزش ویژه برند و برندینگ ، متاسفانه تاکنون در بازار محصولات نرم‌افزاری کشور توجه‌ای به آن نشده‌می باشد و پیش‌بینی می گردد در نظر داشتن این مفهوم بتواند بعضی از معضلات بازاریابی فعالین این حوزه را چه در  بازارهای داخلی و چه خارجی مرتفع سازد.

این پژوهش در پی یافتن اندازه تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی به عنوان ابزار در دست و قابل کنترل مدیریت یک شرکت،‌بر ابعاد مختلف ارزش ویژه برند مبتنی بر مدل آکر می‌باشد. نوع پژوهش کاربردی و پیمایشی می‌باشد و در آن از پرسشنامه محقق ساخته بهره گیری شده می باشد. جامعه آماری کاربران و بهره گیری کنند‌گان محصولات نرم‌افزاری مالی اداری در شهرستان اصفهان تعریف شده‌اند که نمونه‌ای با حجم 196 نفر ازمیان آنها انتخاب شده می باشد. از روش معادلات ساختاری، تحلیل عاملی تائیدی ، آزمون همبستگی پیرسون و آزمون‌های برازندگی مدل جهت تحلیل آماری و آزمون فرضیه‌ها بهره گیری شده‌ می باشد. نتایج حاکی از تائید ارتباط بین بعضی از عناصر آمیخته با بعضی از ابعاد مدل آکر می باشد. همچنین ارتباط بین دو بعد وفاداری به برند و کیفیت ادراک شده با ارزش ویژه برند در این بازار مورد تائید قرار گرفته می باشد.

 

کلمات کلیدی : ارزش ویژه برند، آمیخته بازاریابی، وفاداری به برند، کیفیت ادراک شده، آگاهی و تداعی‌های برند، مدل آکر، معادلات ساختاری، تحلیل عاملی تائیدی

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 

مهمترین هدف پژوهش حاضر مطالعه اندازه تاثیر اجراء مختلف آمیخته بازاریابی بر ابعاد ارزش ویژه برند و در نهایت خود ارزش ویژه برند شرکت‌های تولید کننده نرم‌افزار  می‌باشد. بطور خاص اهداف این پژوهش به دو دسته اهداف اصلی و اهداف فرعی به تبیین زیر تقسیم‌بندی شده‌اند .

1-5-1- اهداف اصلی

 

تعیین اندازه تاثیر اجزاء مختلف آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در صنعت تولید نرم‌افزار (نرم‌افزارهای مالی، اداری ).

1-5-2- اهداف فرعی

 

اهداف فرعی پژوهش نیز به‌ صورت زیر مجموعه اهداف اصلی  و بر مبنای  ارتباط بین اجزاء آمیخته‌بازاریابی و ابعاد ارزش ویژه برند ( مطابق با مدل آکر) می باشد . این اهداف در شش  گروه دسته‌بندی شده‌اند که تمامی آنها در مورد برند شرکت‌های تولید کننده نرم‌افزارهای مالی اداری مورد مطالعه قرار خواهند گرفت :

گروه الف :

 • تعیین اندازه تاثیر محصول بر  وفاداری به برند.
 • تعیین اندازه تاثیر محصول بر  کیفیت ادراک شده از برند.
 • تعیین اندازه تاثیر محصول بر  آگاهی و تداعی‌ها از برند.

گروه ب :

 • تعیین اندازه تاثیر قیمت بر  وفاداری به برند.
 • تعیین اندازه تاثیر قیمت بر  کیف ادراک شده از برند.
 • تعیین اندازه تاثیر قیمت بر  آگاهی از برند.

گروه ج :

 • تعیین اندازه تاثیر توزیع  بر  وفاداری به برند.
 • تعیین اندازه تاثیر توزیع  بر  کیف ادراک شده از برند.
 • تعیین اندازه تاثیر توزیع  بر  آگاهی از برند.

گروه د :

 • تعیین اندازه تاثیر فعالیت‌های پیشبردی بر  وفاداری به برند.
 • تعیین اندازه تاثیر فعالیت‌های پیشبردی بر  کیفیت ادراک شده از برند.
 • تعیین اندازه تاثیر فعالیت‌های پیشبردی بر  آگاهی از برند.

گروه ه :

 • تعیین اندازه تاثیر وفاداری به برند بر  ارزش ویژه برند .
 • تعیین اندازه تاثیر کیفیت ادراک شده از برند بر ارزش ویژه برند .
 • تعیین اندازه تاثیر آگاهی از برند بر ارزش ویژه برند .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید