دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل و عناصر متفاوت آمیخته بازاریابی به جهت دستیابی به مدل مناسب برای بازاریابی صنعت نرم افزار

قسمتی از متن پایان نامه :

9 آمیخته بازاریابی[1]

 

بوردن[2] (1965) ادعا می کند اولین کسی بوده که از واژه آمیخته بازاریابی بهره گیری کرده می باشد .  وی می‌افزاید این واژه توسط کالیتون[3](1948) به او پیشنهاد شده می باشد. وی مدیر بازاریابی را همچون یک سرآشپز می‌داند که بایستی همه فعالیت‌های بازاریابی خود را با هم ترکیب کند تا بتواند منافع کوتاه مدت و بلند مدت سازمان خود را ارتقا دهد.

مفهوم بازاریابی ابتدایی از طریقی مشابه با نظریه آمیخته بازاریابی، بر پایه ایده پارامترهای عملی در دهه 1930 توسط استکلبرگ[4] اظهار شده می باشد. راسموسن[5](1955) چیزی که به تئوری پارامتر معروف گردید را گسترش داد. او پیشنهاد داد که چهار عامل  تعیین کننده جهت رقابت و فروش به ترتیب   قیمت، کیفیت، خدمت و تبلیغات در نظر گرفته شوند. میکویتز[6] (1959) این تئوری را در تئوری مفهوم چرخه عمر محصول به کار گرفت. آمیخته بازاریابی اصلی بوردن مجموعه ای از 12 عنصر[7] برنامه ریزی محصول؛ قیمت گذاری، مدیریت برند، کانال‌‌های توزیع، فروش شخصی، تبلیغات، فعالیت‌های پیشبردی ، بسته بندی ، نمایش، خدمت، اداره فیزیکی، و مطالعه حقیقت بودند. فری[8](1961) پیشنهاد داد که متغیرهای بازاریابی بایستی به دو بخش تقسیم شوند: 1.عرضه[9](محصول، بسته بندی، برند، قیمت و خدمات) 2.روش‌ها و ابزارها[10] ( کانال‌های توزیع، فروش شخصی، تبلیغات، فعالیت‌های پیشبردی و روابط عمومی ). از طرف دیگر، لیزر و کلی[11](1962) و لیزر، کالی و استدیوت[12](1973) سه عنصر آمیخته بازاریابی را پیشنهاد دادند 1. آمیخته کالا و خدمات[13] 2. آمیخته توزیع[14] 3.آمیخته ارتباطات[15] .مک کارتی بعدها (1964) ایده بوردن(1964) را تصحیح کرده و آمیخته بازاریابی را به عنوان ترکیبی از تمام عواملی که  مدیر بازاریابی از آنها  جهت ارضای بازار هدف بهره گیری می کند تعریف نمود. او 12عنصر بوردن را به چهار عنصر یا چهار پی با نام های محصول، قیمت، فعالیت‌های پیشبردی و توزیع گروه بندی نمود.

در دهه 1980 به بعد، تعدادی از محققان پی جدیدی در آمیخته بازاریابی پیشنهاد دادند. جود[16] (1987) پنجمین پی را پیشنهاد  داد  (مردم[17]). بومز و بیتنر[18](1980) برای به کارگیری مفهوم آمیخته بازاریابی در خدمت، 3 پی(شرکا[19]، دلیل فیزیکی[20] و فرایند[21]) را به چهار پی  اصلی اضافه نمودند. کاتلر(1986) توان سیاسی و شکل‌‌گیری عقیده عمومی را به مفهوم پی‌ها اضافه نمود. بگراتنر[22](1991) مفهوم

[1] – Marketing Mix

[2] – Borden

[3] – Culliton

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[4] – Stackelberg

[5] – Rasmussen

[6] – Mickwitz

[7] -product planning; pricing; branding; channels of distribution; personal selling; advertising; promotions; packaging; display; servicing; physical handling; and fact finding and analysis

[8] – Frey

[9] – Offering

[10] – methods and tools

[11] – Lazer and Kelly

[12] – Lazer, Culley and Staudt

[13] – goods and services mix

[14] – distribution mix

[15] – Communication mix

[16] – Judd

[17] -People

[18] – Booms and Bitner

[19]  – participants

[20] – physical evidence

[21] – process

[22] – Baumgartner

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 

مهمترین هدف پژوهش حاضر مطالعه اندازه تاثیر اجراء مختلف آمیخته بازاریابی بر ابعاد ارزش ویژه برند و در نهایت خود ارزش ویژه برند شرکت‌های تولید کننده نرم‌افزار  می‌باشد. بطور خاص اهداف این پژوهش به دو دسته اهداف اصلی و اهداف فرعی به تبیین زیر تقسیم‌بندی شده‌اند .

1-5-1- اهداف اصلی

 

تعیین اندازه تاثیر اجزاء مختلف آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در صنعت تولید نرم‌افزار (نرم‌افزارهای مالی، اداری ).

1-5-2- اهداف فرعی

 

اهداف فرعی پژوهش نیز به‌ صورت زیر مجموعه اهداف اصلی  و بر مبنای  ارتباط بین اجزاء آمیخته‌بازاریابی و ابعاد ارزش ویژه برند ( مطابق با مدل آکر) می باشد . این اهداف در شش  گروه دسته‌بندی شده‌اند که تمامی آنها در مورد برند شرکت‌های تولید کننده نرم‌افزارهای مالی اداری مورد مطالعه قرار خواهند گرفت :

گروه الف :

 • تعیین اندازه تاثیر محصول بر  وفاداری به برند.
 • تعیین اندازه تاثیر محصول بر  کیفیت ادراک شده از برند.
 • تعیین اندازه تاثیر محصول بر  آگاهی و تداعی‌ها از برند.

گروه ب :

 • تعیین اندازه تاثیر قیمت بر  وفاداری به برند.
 • تعیین اندازه تاثیر قیمت بر  کیف ادراک شده از برند.
 • تعیین اندازه تاثیر قیمت بر  آگاهی از برند.

گروه ج :

 • تعیین اندازه تاثیر توزیع  بر  وفاداری به برند.
 • تعیین اندازه تاثیر توزیع  بر  کیف ادراک شده از برند.
 • تعیین اندازه تاثیر توزیع  بر  آگاهی از برند.

گروه د :

 • تعیین اندازه تاثیر فعالیت‌های پیشبردی بر  وفاداری به برند.
 • تعیین اندازه تاثیر فعالیت‌های پیشبردی بر  کیفیت ادراک شده از برند.
 • تعیین اندازه تاثیر فعالیت‌های پیشبردی بر  آگاهی از برند.

گروه ه :

 • تعیین اندازه تاثیر وفاداری به برند بر  ارزش ویژه برند .
 • تعیین اندازه تاثیر کیفیت ادراک شده از برند بر ارزش ویژه برند .
 • تعیین اندازه تاثیر آگاهی از برند بر ارزش ویژه برند .